Persondatapolitik for patientbehandling

I forbindelse med din behandling hos Fysioterapeut klinikken er det nødvendigt, at fysioterapeuten journalfører og behandler oplysninger om dig og dit forløb.

Hvilke oplysninger journalføres der?

Der noteres oplysninger om dine helbredsmæssige forhold, som er lovpligtige jf. sundhedsloven. Dette til brug i din behandling og som også kan anvendes og bruges senere hen af andre faggrupper, hvis dette skulle blive nødvendigt.

Derudover kan Fysioterapeut klinikken modtage helbredsoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, fx din læge. Dette dog kun med samtykke fra dig.

Dine oplysninger kan også bruges til afregningsformål, fx hvis du er berettiget tilskud fra Danmark.

Dine journalførte oplysninger anvendes til brug for optimal og sikker behandling af dig.

Fysioterapeut klinikken har pligt til at behandle og anvende dine oplysninger fortroligt.

Videregivelse af dine oplysninger

Fysioterapeut klinikken har tavshedspligt, men hvis det vurderes at en anden relevant faggruppe skal indover ift. behandlingen, så kontaktes denne først, når der er indhentet samtykke fra dig.

De oplysninger som Fysioterapeut klinikken har journalført om dig til brug for afregningsformål, videregives til betalingsformidlere i det omfang det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne uden yderligere samtykke fra dig, fx for at du kan få tilskud fra Danmark.

Hvor lang tid opbevares dine oplysninger?

Din journal opbevares så længe du er i et behandlingsforløb hos Fysioterapeut klinikken og opbevares jf. Styrelsen for Patientsikkerhed i 5 år. Hvis du ønsker din journal slettet hos Fysioterapeut klinikken efterendt behandlingsforløb – og inden de 5 år – er du i din gode ret til det – og så få tilsendt din journal i et samlet dokument på mail til evt. fremtidig brug.

Dine rettigheder vedrørende dine oplysninger

Du har pligt til at få indsigt i de oplysninger Fysioterapeut klinikken har journalført om dig, ved at kontakte klinikken. Efter autorisationslovens § 24 må der ikke slettes oplysninger i din journal, men hvis du mener, der er skrevet forkert i din journal, kan du bede om, at der laves en tilføjelse herom.

Klage

Klager over Fysioterapeut klinikkens behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet.
  • Telefon
  • Telefontider

Mandag: 7.00-20.00 
Tirsdag: 7.00-20.00
Onsdag: 7.00-20.00
Torsdag: 7.00-20.00
Fredag:  7.00-20.00

Du skal være velkommen til at ligge en besked i alle tidsrum.

  • Adresser

Jens Baggesens Vej 88G, 8200 Aarhus N 
Adelgade 102A, 8660 Skanderborg

Maria B. Andersen